رزومه کاری هومن مطهری

آقای هومن مطهری نیرومند متولد 1351

کارشناس کامپیوتر سخت افزار

مدیر فناوری اطلاعات لیزینگ انصار از سال 1389 تاکنون