تاریخ شمسی :
سه شنبه - ۸ آذر - ۱۴۰۱
ساعت :

تعیین چارچوبی مشخص برای همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی

به گزارش خبر خودرو ، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تغییر نحوه تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها اعم از ارائه نمره منفی و یا ستاره دار نمودن خودروها چندان در ارزیابی کیفی خودروها اهمیتی نداشته بلکه آنچه که در تعیین کیفیت خودروها مهم است معیارهای ارزیابی کیفیت است. دکتر جزایری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت : متاسفانه در اعلام سطح کیفی خودروها معیارهای درستی ارائه نمی شود در حالی که در دنیا معیارهای درست و دقیقی برای ارزیابی سطح کیفی خودروها وجود دارد . وی تصریح کرد : ارائه  نمره منفی و یا ستاره دار نمودن خودروها باید براساس معیاری مشخص باشد بررسی بدنه خودرو و تست تصادف ، میزان مصرف سوخت و درصد آلایندگی و تولید قدرت موتور خودروها همگی از استانداردهای خاصی برخوردار است و بر همین اساس استاندارد کیفیت خودروها مشخص می شود. وی با اشاره به لزوم معیارهای مدونی برای ارزیابی کیفی خودروها گفت : با وجود معیارهای ملی و بین المللی می توان معیارهای محلی را نیز برای بررسی ارزیابی کیفی خودروها تدوین کرد و بر اساس معیارها آن ارزیابی کیفی خودروها صورت گیرد و بر اساس آنها خودروها در مفایسه کیفی قرار گیرند. وی با توجه به معیارهای 9 گانه ارزیابی کیفی خودروها توسط شرکت بازرسی کیفیت اظهار داشت : در صورتی که معیارهای در نظر گرفته شده در ارزیابی کیفی خودروها درست و مستندات دقیق باشد مسلما تعیین سطح کیفی خودروها نیز رقم درست و دقیقی خواهد بود از این رو در چنین شرایطی اعلام سطح کیفی خودروها بر اساس نمره منفی و یا ستاره دار کردن خودروها تفاوتی نخواهد داشت. رئیس دانشکده خودرو دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی افزود : امروز آنچه که از نظر مصرف کننده در خصوص کیفیت خودروها مهم است اینکه ایمنی خودرو در هنگام رانندگی ، میزان آلودگی صوتی و درصد انتشار آلایندگی و همچنین مقاومت بدنه خودرو در تصادفات آیا از پوشش کافی و استاندارد برخوردار است مسلما خودروها چنانچه برای رانندگی در درون شهر و یا برون شهری و یا استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می شوند هر یک  باید از استانداردهای خاصی را داشته باشند. جزایری تصریح کرد : برای تولید خودروهای با کیفیت می طلبد که روش های ارزیابی محصولات نیز وجود داشته باشد. وی در ادامه به تاثیر همکاری های مشترک با شرکتهای خارجی در موضوع کیفیت خودروها پرداخت و گفت : باید چارچوب مشخصی برای همکاری با شرکتهای خارجی و فرایند تولید در نظر گرفته شود قطعا همکاری می تواند در جریان کیفی خودروها موثر باشد این در حالی است که باید در این راستا سخت گیری ها لازم نسبت به شرکتها گرفته شود ضمن اینکه در قبال پول ها و کمک های دولتی که شرکتها دریافت می کنند چارچوب هایی در ارتباط با آن تعیین شود قطعا در صورتی که این ملاحظات رعایت شود شاهد ارتقاء کیفی خودروها خواهیم بود. وی همچنین در ارتباط با تخصیص پول های آزاد شدن به صنعت خودرو گفت : در صورتی که شرکتهای خودروساز به روش های قبلی حرکت کنند نباید رقمی به شرکتها تخصیص یابد و اگر رویه ها در شرکتها تغییر کند و رویه های نوینی دنبال شود که منافع ملی نیز در آنها دیده شود تخصیص درصدی از این منابع قطعا حرکت خوبی خواهد بود.