تاریخ شمسی :
یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

رئیس مجلس شورای اسلامی: مدیریت مناسب و استفاده از ظرفیت های قوانین باعث رشد سایپا شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در این دیدار که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، لاریجانی رویکردهای اجرایی در گروه سایپا را که اثرات شگرفی طی 9 ماه گذشته در این گروه خودروسازی داشته و موجب رشد تولید شده‌، مورد تائید قرار داد و از مدیران سایپا که به عنوان اولین بنگاه اقتصادی در کشور  با استفاده از "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم"، توانستند ساختار دارایی‌های بنگاه خود را اصلاح نمایند، تقدیرکرده و سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور را به استفاده از ظرفیت‌هایی که این قانون در اختیار آنها قرار می‌دهد، ترغیب کرد.   لاریجانی ضمن حمایت از تلاش‌های انجام شده در این شرکت بر تداوم فعالیت‌های گروه خودروسازی سایپا جهت ارتقا سطح کیفیت، طراحی، تولید محصولات ارزان قیمت و تعمیق میزان ساخت داخل تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین استفاده از همه ظرفیت‌های کشور بخصوص توان و دانش موجود در کشور را از لازمه‌های اقتصاد مقاومتی دانسته و بر توسعه تنوع محصولات ملی با استفاده از همه ظرفیت‌های علمی کشور تاکید کرده و اقدامات سایپا در این خصوص را مناسب دانست. وی  استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور از طریق جذب دانش، تکنولوژی نوین  و توسعه محصولات را مورد تاکید قرار داد. در این دیدار دکتر جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای افزایش تولید ارائه کرد که افزایش14درصدی تولید در بهار سال 95 به نسبت بهار سال 94، مورد استقبال ریاست محترم مجلس قرار گرفت .  

Read more http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586-32/384162-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AB-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%25BE%25D8%25A7-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA