تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

کنسرسیوم خصوصی سرمایه گذار جدید بهمن شد

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، نخستین آگهی مزایده واگذاری این سهام در پانزدهم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و  برنده‌ای که توانایی مالی ، تخصصی و فنی لازم برای تملک و اداره سه شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا – سرمایه گذاری توسعه انرژی هور – فن پردازان بهمن را داشته باشد در بر نداشت. پس از این موضوع شرکت واگذار کننده که به دلیل بدهی و نیاز به منابع مالی برای انجام سایر فعالیت های خود با محدودیت نگهداری سهام روبرو بود نسبت به انتقال صد در صد سهام سه شرکت مذکور که مالک 2/62 درصد سهام سرمایه‌گذاری بهمن بود را به موسسه مالی و اعتباری کوثر اقدام کرد. از آنجا که موسسه اعتباری کوثر هم می‌بایست خود را  با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تطبیق دهد  نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های  تملک شده اقدام نمود. آگهی مزایده دوم واگذاری صد در صد سهام سه شرکت فوق الذکر ( مالک 2/62 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن ) در هجدهم خرداد ماه با اعلام سپرده 150 میلیارد تومانی شرکت در مزایده و با افزایش 82 میلیارد تومانی نسبت به دور اول در رسانه ها منتشر شد که کنسرسیوم " ویسمن موتور" با رعایت شرایط  مندرج در مزایده حاضر شد و در نهایت با کلیه ملاحظات و تمامی مراحل قانونی برنده مزایده شد. این در حالیست که سایر شرکت کنندگان در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده به عنوان الزام حضور در مزایده اقدام نکردند. شایان ذکر است در اسناد آگهی مزایده فوق مبلغ کل مزایده بالغ بر 1600 میلیارد تومان و مبلغ ثمن نقدی معامله 300 میلیارد تومان و پرداخت مابقی ارزش سهام واگذاری طی اقساط مساوی 6 ساله با سود 16% اعلام شده بود. از شفافیت های مزایده فوق واریز نقدی وجه شرکت در مزایده به شماره حساب اعلام شده بود. واگذاری شرکت سرمایه گذاری بهمن در شرایطی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی انجام شد که بسیاری به دنبال خریداران خارجی برای سهام شرکت های خودروساز هستند.

Read more http://qudsonline.ir/detail/News/396168