تاریخ شمسی :
سه شنبه - ۸ آذر - ۱۴۰۱
ساعت :

تولید سواری در دو شرکت متوقف شد

به گزارش ایسنا، براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت خردادماه امسال تولید خودروهای سواری در دو شرکت خودروسازی راین و سازه‌های خودرو دیار متوقف شد. در این مدت تولید انواع سواری در خودروسازی راین صد درصد کاهش یافته و از ۲۸ دستگاه در خرداد ۱۳۹۴ به صفر رسید. تولید خودروهای سواری در سازه‌های خودرو دیار نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در خرداد ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

Read more http://newshub.ir/news/51860338