تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

لغو مجمع‌عمومی عادی سالیانه بانک‌انصار برای سال مالی منتهی به 97/12/29

پیرو آگهی منتشره در رسانه های همگانی به تاریخ 98/04/19درخصوص دعوت به مجمع‌عمومی عادی سالیانه روز یکشنبه مورخ 98/04/30، به اطلاع عموم سهامداران و ذینفعان می‌رساند که این مجمع در تاریخ مذکور برگزار نمی‌شود و برگزاری مجمع مذکور، متعاقباً اعلام خواهد شد.