تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

طرح تعاون - بخشودگی وجه التزام

 

 طرح تعاون

 

مشتری گرامی :

در صورت پرداخت 50 درصد اقساط معوق تا پایان آذر ماه ، از بخشودگی 100 درصد وجه التزام برخوردار شوید.