تاریخ شمسی :
یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

مدارک مورد نیاز هیوندای

مدارک هویتی ( متقاضی و ضامن )

- فرم درخواست و فرم مشخصات متقاضی و ضامن

- کپی برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی ( پشت و رو ) توسط دفترخانه و یا شرکت لیزینگ ( متقاضی و ضامن )

- مدارک سکونتی شامل کپی برابر اصل شده اجاره نامه یا سند به همراه قبوض مصرفی در دفترخانه و یا شرکت لیزینگ ( متقاضی و ضامن )

- 2 قطعه عکس 4 * 3 ( متقاضی و ضامن )

- مدارک شغلی ( کسر از حقوق و یا جواز کسب مدت دار )

- گواهی کسر از حقوق از کارمندان شاغل در شرکت های خصوصی معتبر و مورد تایید شرکت لیزینگ به همراه آخرین فیش حقوقی

- جواز کسب مدت دار و معتبر

اسناد ضمانتی ( چک )

- 1 فقره چک به همراه پرینت حساب جاری طی 6 ماه گذشته ( متقاضی یا ضامن )

- در صورت ارائه چک از طرف شخص ثالث ، شناسنامه و کارت ملی شخص آورنده چک

اسناد ضمانتی ( وثیقه ملکی )

- کپی برابر اصل شده تمامی صفحات سند مالکیت توسط دفترخانه

- کپی برابر اصل شده بنچاق ، صورت مجلس تفکیکی و پایان کار ملک توسط دفترخانه

- کپی برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی سند گذار ( پشت و رو )

- اصل قبوض مصرفی ملک شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن

شرایط کلی وثیقه ملکی

سند می بایست 6 دانگ بوده ، در رهن موسسه یا بانک نباشد ،شهری باشد ، و ارزش واقعی معادل جدول وثیقه خواسته شده را داشته باشید .