اطلاعیه: شرکت لیزینگ انصار داشتن هرگونه ارتباط با شرکت انصار خودرو سپنتا را تکذیب می نماید و هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدات این شرکت ندارد.
تاریخ شمسی :
پنجشنبه - ۲۹ مهر - ۱۴۰۰
ساعت :

اعضا هیات مدیره

 

Forootan

 رئیس هیات مدیره
آقای یحیی فروتن

 

Salimi 

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
آقای دکترحمیدرضا سلیمی

 

 

 

 

عضو هیات مدیره
آقای محمد نجار