تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

تاریخچه شرکت

 

 

شركت ليزينگ انصار ( سهامي خاص ) ‌در تاريخ 1383/09/12 تحت شماره 235860 به ثبت رسيده و فعالیت خودرا آغاز نمود . در تاریخ 1392/02/08 مبلغ افزایش سرمایه از جانب بانک انصار تامین و مالکیت 97 % سهام شرکت به بانک انصار واگذار گردید .
فعالیت شرکت عبارت است از خرید انواع کالاهای مندرج در بندهای الف ، ب ماده 5 دستورالعمل اجرائی تاسیس ، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب مورخه 1386/04/09 و 1386/04/16 شورای پول و اعتبار – انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق عقود فروش اقساطی و یا اجاره –خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای ذیربط .