تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

حضور در نخستین همایش ملی شرکتهای لیزینگ

حضور فعال شرکت لیزینگ انصار در نخستین همایش ملی شرکتهای لیزینگ با عنوان لیزینگ ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.

سالن همایشهای صدا و سیما - 26 خرداد ماه 1393

b 9 205