تاریخ شمسی :
یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

حضور در نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه 93

این نمایشگاه در راستاى معرفى قابلیتهاى نهادهاى مالى داخلی و خارجی برگزار مى شود.بر این اساس، مهمترین اهداف نمایشگاه بین المللى بورس ، بانک و بیمه عبارت است از:

- معرفى توانمند ى ها و دستاوردهاى بازار سرمایه ، پول و بیمه اى کشورها

- ترغیب مردم به پس انداز ، سرمایه گذارى و استفاده بهینه از پول و پوشش ریسک

- معرفى سازکارهاى مناسب سرمایه گذارى در بورس اوراق بهادار و کالا

- توسعه فرهنگ سهامدارى و سرمایه گذارى

- معرفى محصولات و توانمندى شرکت هاى حاضر در بورس اوراق بهادار در صنایع مختلف

- معرفی خدمات نوین بانکی در حوزه بازار پول کشور

- معرفی خدمات نوین بیمه ای در حوزه بیمه کشور

IMG 7413 208