تاریخ شمسی :
سه شنبه - ۸ آذر - ۱۴۰۱
ساعت :

انتخاب لیزینگ انصار در هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران

در جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن ملی لیزینگ ایران، شرکت لیزینگ انصار با اکثریت آرا و اخذ رتبه اول در بین شرکت های لیزینگ بانکی کشور، به عنوان عضو هیئت مدیره آن انجمن انتخاب گردید.

انجمن ملی لیزینگ ایران نهادی صنفی زیر نظر اتاق بازرگانی ایران است که حاصل ادغام دو تشکل کانون لیزینگ ایران و انجمن لیزینگ ایران می باشد که پس از سال ها تجمیع همه لیزینگ های معتبر و باسابقه و دارای مجوز بانک مرکزی را در یک نهاد میسر ساخته است.  با پیگیری های انجام شده از طرف لیزینگ ها و با حمایت بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران اولین مجمع عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران در اسفند ماه 94 در محل اتاق بازرگانی تشکیل و انتخابات اعضای هیئت مدیره برگزار گردید. در این انتخابات که همه لیزینگ های بانکی و خودرویی و سایر لیزینگ های صنایع حضور داشتند شرکت لیزینگ انصار با اکثریت آراء موفق به کسب رتبه اول در میان لیزینگ های بانکی کشور گردید.