تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

برگزاری بیست وششمین همایش سراسری مدیران بانک انصار

از تاریخ 21تا 23 اردیبهشت بیست و ششمین همایش سراسری مدیران بانک انصار در شهر بابلسر و با حضور مدیران ارشد این بانک در سالن همایش مجموعه خدماتی رفاهی کوثر برگزار گردید.

در این همایش مدیر عامل و معاونت های بانک انصار با مرور رئوس برنامه ها و فعالیت های سال گذشته به بررسی عملکرد، دستاوردها و مسایل و موانع تحقق حداکثری برنامه ها پرداختند و همچنین برنامه های راهبردی معاونت مربوطه را در سال پیش رو برای حاضرین تشریح نمودند.

مدیران شرکت لیزینگ انصار نیز بعنوان یکی از شرکت های تابعه بانک در این همایش حضور فعال داشتند.

 

IMG 4366

 

IMG 4367