تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

کالای سرمایه ای

علیرغم اینکه در کشور ما اکثر افراد با مفهوم لیزینگ بواسطه ی صنعت خودرو آشنایی پیدا کرده اند، اما گستره ی توانایی ها و ظرفیت های این صنعت بسیار بیش از این می باشد. یکی از این ظرفیت ها استفاده از منابع مالی لیزینگ در تجهیز کارخانه ها و تأمین ماشین آلات و خطوط تولید و حتی تأمین منابع سرمایه در گردش برای شرکت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی می باشد.

شرکت لیزینگ انصار نیز بعنوان یکی از لیزینگ های پیشگام در این عرصه با هدف یاری به وضعیت تولید و صادرات در کشور و همچنین اشتغالزایی، در سال 1394 بخش عمده ای از فعالیت و پورتفوی مالی خویش را به این امر اختصاص داده است.