تاریخ شمسی :
پنجشنبه - ۱۸ خرداد - ۱۴۰۲
ساعت :

شرایط اعطای تسهیلات خرید ملک

 

 

شرایط اعطای تسهیلات بابت خرید ملک با موقعیت اداری

 

* تسهیلات بابت خرید ملک صرفاً به جامعه پزشکان ، مهندسین و وکلا تعلق می گیرد .
* نرخ سود تسهیلات اعطایی 21 % می باشد .
* ملک تا پایان اقساط به نام بانک بوده و بصورت اجاره به شرط تملیک به متقاضی واگذار می گردد .
* 50 % از قیمت کارشناسی شده ملک (بدون سقف) تسهیلات پرداخت می گردد .
* دوره بازپرداخت تسهیلات از 24 الی 60 ماه متناسب با درخواست متقاضی می باشد .
* در حال حاضر ارائه تسهیلات صرفاً در استان تهران قابل انجام می باشد .
* محدوده جغرافیایی ملک توسط متقاضی مشخص و ملک توسط لیزینگ به مشتری معرفی می گردد .
* ملک معرفی شده می بایست حداکثر 20 سال ساخت باشد .
* قیمت گذاری ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد .
* کلیه هزینه های پرونده از قبیل اعتبارسنجی ، کارشناسی و ترهین ملک به عهده متقاضی بوده و در هیچ مرحله ای قابل برگشت نمی باشد .