تاریخ شمسی :
یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

بیمه و خسارت

امور بیمه ای و خسارت

1- شروع
2- مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه کرده و وضعیت خسارت وارده را شرح می دهد.
3- کارشناس خدمات پس از فروش وضعیت خسارت را بررسی می نماید در صورت بروز خسارت جزیی مانند فرآیند صدور نامه و مجوز انجام می شود.
4- در صورت بروز خسارت کلی، کارشناس خدمات پس از فروش نامه ای جهت تعیین خسارت و صدور چک در وجه لیزینگ برای مراکز تعیین خسارت صادر می نماید.
5- کارشناس بیمه مبلغ خسارت را تعیین می نماید.
6- کارشناس بیمه با کارشناس خدمات پس از فروش جهت انتقال سند مالکیت خودرو هماهنگی های لازم را انجام می دهد.
7- مراکز شماره گذاری سند را به نام بیمه منتقل می نمایند.
8- کارشناس بیمه مدارک مربوط به انتقال سند و چک را به کارشناس صدور چک تحویل می نماید.
9- کارشناس صدور چک، چک را در وجه لیزینگ صادر و به لیزینگ ارسال می نماید.
10- وضعیت تسویه حساب بدهی مشتری بررسی و مبلغ چک در حساب مشتری اعمال می گردد.
11- کارشناس مالی در صورت بیشتر بودن مبلغ چک خسارت از بدهی مشتری الباقی مبلغ را طی یک فقره چک به مشتری عودت و در غیر اینصورت مانده بدهی را به مشتری جهت واریز و تسویه حساب اعلام می نماید.
12- کارشناس مالی برگه تسویه حساب مشتری را صادر می نماید.
13- کارشناس مالی مدارک ضمانتی را به مشتری تحویل می نماید.
14- پایان